Fagblogg

Eirik Lie Pedersen

Designdrevet innovasjon

«Alle snakker om UX og brukeropplevelse, hva er det egentlig de mener da?» I Netcompany har vi jobbet lenge med å utvikle en god kultur for utvikling med brukeropplevelse i fokus.
Les mer

Ingen kommentarer
Lars Reed

Sommer i år også :)

Juli er ferietid for mange. Vi tar derfor en liten pause, som vanlig, men kommer plutselig tilbake over sommeren! Har du kommentarer, innspill eller ønsker…

Les mer
Ingen kommentarer